Разплоден бокс

разплоден бокс с размери  78,5x39,5x36,5cm и алуминиеви решетки

50,00 лв.